Kuulmisuuringud

Ida-Tallinna Keskhaiglas on üks kahest kõrgema etapi kuulmiskeskusest Eestis. Meie juures saavad abi kuulmispuudega patsiendid alates 2. elukuust kuni kõrge vanuseni. Keskuses asuvad kaks spetsiaalset heliisolatsiooni kabiini kuulmisuuringute tarbeks ning teiste uuringute kõrval viime läbi ka vastsündinute kuulmisskriiningu III etapi uuringuid.
 

KuulmisuuringudKuulmisuuringud

1. Subjektiivsed kuulmisuuringud

  • Kuulmisläve määramine.
  • Ebamugavusläve määramine.

2. Objektiivsed kuulmisuuringud

  • Tümpanomeetria.
  • Stapedius-reflekside määramine.
  • Ajutüve kutsepotentsiaalide määramine.
  • Ajutüve kutsepotentsiaalide skriininguuring.
  • OAE (otoakustiliste emissioonide) määramine.


Kuulmisuuringud vastsündinutele

Kõik vastsündinud läbivad sünnitushaiglas kuulmisskriiningu uuringu (OAE). Negatiivse vastuse korral teostatakse haiglas ka teine, kordusuuring. Imikud, kes ei läbi Põhja-Eesti sünnitusmajades teostatud sõeluuringuid suunatakse edasistele uuringutele kõrva-nina-kurguhaiguste keskusesse. Kõrva-nina-kurguhaiguste keskuses toimub ajutüve biopotentsiaalide määramine (ABR), mida teostatakse 2.–3. elukuul. Varase abi ja sekkumise abil saab kaasasündinud kuulmispuude negatiivset mõju elukvaliteedile vähendada.