Valvetelefonid

Valvetelefonidelt saad infot protseduuride, arstiabi või lähedasele osutatud arstiabi kohta meie haiglas.

KLIINIK OSAKOND AMET TELEFON   MOBIIL  
DIAGNOSTIKAKLIINIK Nukleaarmeditsiinikeskus Valveõde 620 7187  
  Röntgenikabinet Valveradioloogiatehnik 620 7268  
  Kesklabor (Ravi 18) Valvelaborant   5303 0698
KIRURGIAKLIINIK I Kirurgiaosakond (endokriin- ja veresoontekirurgia) Valveõde 620 7087  
  II Kirurgiaosakond (onkoloogiline ja mini-invasiivne kirurgia) Valveõde 620 7099  
  Kirurgia päevastatsionaar Valveõde 620 7087  
  III Kirurgiaosakond (Pärnu mnt 104) Valveõde 606 7672  
  Ortopeediaosakond Valveõde 620 7116  
  Anestesioloogia- ja intensiivraviosakond Intensiivravi valveõde 620 7094  
  Erakorralise meditsiini osakond Registratuur 620 7040  
SISEKLIINIK Neuroloogiakeskus Valveõde 620 7932  
  I sisehaiguste osakond Valveõde 620 7909  
  II sisehaiguste osakond Valveõde 606 7654  
  Onkoloogia osakond Valveõde 606 7654  
  Reumatoloogiakeskus Valveõde 606 7780  
  I kardioloogiaosakond Valveõde 620 7477  
  II kardioloogiaosakond Valveõde 620 7069  
  Endokrinoloogiakeskus Valveõde 620 7069  
  Gastroenteroloogiakeskus Valveõde 620 7486  
TAASTUSRAVIKLIINIK I taastusraviosakond (Pärnu mnt 104) Valveõde 606 7647  
  II taastusraviosakond (Pärnu mnt 104) Valveõde 606 7666  
NAISTEKLIINIK Sünnituseelne osakond (Ravi 18) Valveämmaemand 620 7163  
  Günekoloogiaosakond (Ravi 18) Valveõde 620 7168  
  Sünnitustuba (Ravi 18)   620 7159  
  Neonatoloogiaosakond (Ravi 18)   6207 178  
  Erakorraline vastuvõtt (Ravi 18)     5308 0874
ÕENDUS- JA I Õendusabiosakond (Energia 8) Valveõde 677 1925  
HOOLDUSABIKLIINIK I Õendusabiosakond (Energia 8) Valveõde 677 1942  
  I Õendusabiosakond (Energia 8) Valveõde 677 1957  
  II Õendusabiosakond (Energia 8) Valveõde 677 1990  
  II Õendusabiosakond (Energia 8) Valveõde 677 1991  
  II Õendusabiosakond (Energia 8) Valveõde 677 1992  
  III Õendusabiosakond (Energia 8) Valveõde 677 1889  
  III Õendusabiosakond (Energia 8) Valveõde 677 1888  
SILMAKLIINIK Silmapolikliinik (Valvetuba EMO-s 8.00–20.00)   620 7412  
  Silmapolikliinik Valvesilmaarst 620 7435