Teadusosakond

Teadus ja arendusTeadustegevust koordineerib Ida-Tallinna Keskhaiglas (ITK) teadusosakond. Osakonna peamiseks ülesandeks on kaasa aidata haiglas läbiviidavate ravimiuuringute ja uurimistööde protsessile ja jälgida vastavust nõuetekohasusele ja eetilisele korrektsusele vastavust.

Lisaks individuaalsele nõustamisele võtab teadusosakond aktiivselt osa koolituste läbiviimisest siin

 

Kontakt

Birgit Veermäe
Sekretär
tel 606 7602

birgit.veermae[A]itk.ee