Teie tagasiside on meile oluline!

Ida-Tallinna Keskhaiglas soovime pakkuda kvaliteetset tervishoiuteenust koos võimalikult hea teenindusega. Seepärast on Teie arvamus meile tähtis, võimaldades meil tööd paremini korraldada. Teretulnud on nii positiivne tagasiside kui märkused meie praeguse töö kohta. Mida täpsemalt oma arvamust avaldate, seda paremini saame me Teie tagasisidet kasutada.

Kui ootate oma ettepanekule või kaebusele vastust, siis palume see kirjas ära märkida.
Ettepanekule/kaebusele vastame viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul. 

AS Ida-Tallinna Keskhaiglasse laekunud ettepanekute ja kaebuste menetlemist reguleerib haiglas kehtestatud „Tervishoiuteenuse osutamisega seotud ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord“.

Tutvuge korraga siin: „Tervishoiuteenuse osutamisega seotud ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord“