Kontakt

  • Heidi Alasepp, kliiniku juhataja, tel 606 7832     
  • Angela Paulin, kliiniku õendusjuht, tel 606 7759              
  • Kerdi Jaamu, kliiniku assistent, tel 606 7832