Kliinikust

SilmakliinikKliiniku tehniline varustus diagnostika ja ravi võimaluste osas on üks parimatest kogu Baltikumis. Meie silmakliinik on Balti silmakasvajate ravikeskus - enamik regiooni onkoloogilisi haigeid saavad ravi just siin.

Silmakliiniku koosseisu kuulub silmapolikliinik.  Vajadusel konsulteerivad sind silmaarst, optometrist või silmaõde (ortoptist).  Lisaks teeme uuringud ja kergemaid protseduure. Polikliiniku silmakabinetis toimub erakorraline vastuvõtt.

Operatsioonitubades teostame keerukamat silmakirurgiat koos järelravi ja taastumisega silmaosakonnas.

SIlmakliinik 22011. aastal tunnistas Euroopa oftalmoloogianõukogu Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku rahvusvahelise akrediteeringuga silmakeskuseks. Nüüdsest omame õpetava kliiniku staatust ja õigust koolitada nii Euroopa kui teiste riikide silmaspetsialiste.

Silmakliiniku silmaarstid koolitavad end pidevalt Euroopa suuremates ravikeskustes, et Eestisse tagasi tulles õpitud meetodeid juurutada ning siinset ravitaset veelgi tõsta. Et arstid saaksid maksimaalselt pühenduda sinu meditsiinilisest diagnoosist lähtuvate probleemide lahendamisele, on silmaõed enda kanda võtnud õpetaja ja nõustaja rolli.

Silmakliinikus töötab 24 arsti, 5 residenti, 48 õde ja 15 hooldajat.