Kliinikust

  • 2016. aastal tegime
    1 876595 laboriuuringut,
  • 374 049 radioloogilist uuringut ja
  • 84 085 patoloogilist uuringut.

Ida-Tallinna Keskhaigla diagnostikakliiniku eesmärgiks on tagada kvaliteetne ja õigeagne diagnostiline informatsioon kliiniliste otsuste langetamiseks.

Kesklaboris kasutame kaasaegsetele laborimeditsiininõuetele vastavat uuringumetoodikat ja aparatuuri, mida tõestab ka rahvusvahelistele standarditele vastav 1SO 15189 akrediteering. Kesklabori teenuste valik on pidevas laienemises, aastane uuringute arv ületab miljoni piiri.

Patoloogiakeskuses teeme nii elupuhuseid kui ka surmajärgseid uuringuid. Struktuuri terviklikkuse uurimine hõlmab kõike raku-uuringutest kuni lahanguteni. Meie patoloogidel on suur kogemus ja pädevus neonataalpatoloogias, günekoloogilises patoloogias ning Diagnostikakliinikkilpnäärme ja luukoe patoloogia diagnoosimises.

Radioloogiakeskuse uus kompuutertomograaf võimaldab hinnata ka südame pärgarterite seisundit. Angiograafiaosakonnas teostasime Eesti esimese südamekodade vaheseina defekti sulgemise operatsiooni.

Nukleaarmeditsiini keskuses teeme radioisotoopuuringuid kasvaja, selle metastaasi või põletikukolde avastamiseks. Radiojoodraviga ravime kilpnäärme- ja ka teisi haiguseid.

Diagnostikakliinikus töötab 232 inimest, nende hulgas 59 arsti, 134 õde, 30 hooldustöötajat ja 9 muud personali liiget.